EUROPAS BRASILIA: SAGALS VISION

Jag är tjej men även boxare. Jag är från Hjällbo och läkarstudent. Jag är svensk med somalisk bakgrund och bor i Rumänien.

Att göra den här filmen är mitt sätt att försöka att ändra människors syn på kultur och bakgrund och att visa att alla i grund och botten är ganska lika, oavsett vilken kultur, land eller religion vi kommer från.

Jag vill också beskriva den skada man gör genom att ha fördomar. Mycket är inte alltid som man tror. Jag har ibland hört människor prata om platsen jag kommer ifrån på ett sätt som får mig att undra om det ens är samma plats de pratar om. Eller andra prata om muslimska kvinnor och hur de har det på ett sätt som inte alls stämmer.

När många först träffar mig skulle de förmodligen aldrig gissa att jag är en läkarstudent och boxare som bor i Rumänien.

Mitt mål med filmen Europas Brasilia är att alla ska kunna relatera till den på det ena eller andra sättet.

Jag vill att det ska bli en film som kan förändra folks tankesätt eller bara skapa lite mer förståelse.

Jag vill också att folk ska se min resa genom åren, hur jag gillar att utmana mig själv och se vart det leder. Jag tycker det är en väldigt bra egenskap och skulle vilja smitta av det till andra. Filmen betyder väldigt mycket för mig, arbetet med den får mig att inse hur jag ändrats enormt på så kort tid, den chansen skulle jag aldrig haft om jag inte gett mig in i detta projekt.

Sagal Adan Husseini

Iasi, Romania 2015