World premiere 1 dec 2017 18.30 Bio Roy

EUROPAS BRASILIA

Sagal Adan Husseini är en 19-årig muslimsk tjej från göteborgsförorten Hjällbo.

Filmen börjar med att hon tar studenten och följer hennes väg ut i livet.
Samtidigt berättar hon historien om platsen där hon är uppvuxen och som hon älskar.

I bostadsbristens sextiotal drabbades stadsplanerarna i Göteborg av storhetsvansinne. Stadens industrier expanderade i rekordfart och det talades om att staden skulle växa om Stockholm och bli ett centrum i Norden.
Hjällbo byggdes 1968 och var en mönsterförort, invånarnas liv hade planerats in i minsta vardagsbestyr. Ute i världen imponerades man av svenskarnas ambitiösa samhällsplanering. I själva verket var det en del av en stadsplaneringsmiss av bibliska dimensioner. Genom bulvaner köpte kommunen upp mark från bönderna i grannkommunerna i Nordost; Angered och Bergum. Och där ute i vildmarken – långt från stadens centrum – skulle det nya Göteborg växa fram. Det skulle bli Europas Brasilia, tänkte man sig i all blygsamhet. Industrikrisen och den långa avvecklingen av Göteborg som arbetarnas förlovade stad krossade politikernas visioner, förorterna i Nordost växte aldrig ihop med staden och den förväntade utvecklingen kom av sig.

Sagal vill läsa till läkare och har sökt in till en skola i Rumänien. Samtidigt har hon en plats i landslaget i boxning att försvara.
Men hon måste lägga om stil och bli starkare och mer aggressiv, för boxningsförbundet vill förändra amatörboxningen, så att den skall bli mer lik proffsboxning. I april 2014 blir hon svensk mästare i sin viktklass. 

I filmen träffar hon olika personer med relation till Hjällbos historia och därigenom berättas historien om förorten där hon är uppvuxen.

Det är med kluvna känslor hon tar del av en historieskrivning där Hjällbo utmålas som ett stort misslyckande, som en krossad dröm. Hon besöker sin gamla skola och pratar med gamla lärare och gamla kompisar om vad det var som hände med Hjällbo, vilket utmynnar i frågor blir centrala i filmen: Vart tog alla svenskar vägen? Vad är jag om jag inte svensk? Somalia har hon varit i en enda gång och där stirrade alla på henne som om hon kom från en annan planet.

När Sagal till slut kommer in på Läkarutbildningen i Rumänien följer filmen med henne ut i ett Europa som skakas av motsättningar och islamofobi.

Sagals Hjällbo är idag en av de mest segregerade förorterna i Sverige. Men hon kan inte föreställa sig ett bättre ställe att växa upp på. På sin väg ut i livet reflekterar hon i filmen över denna motsättning.

EUROPAS BRASILIA

En film av Carl Pontus Hjorthén 
Exekutiv producent: Kalle Gustafsson Jerneholm Projektledare SVT: Charlotte Madsen Svenska Filmstudion 2017

PRODUCENTERNAS VISION:

99,9 procent av alla dokumentärfilmare, journalister och andra samhällsskildrare kommer från vit medelklass boende i innerstaden. Därför tenderar alla skildringar av segregation och förorter att ha ett utifrån-perspektiv. Genom att låta Sagal berätta historien om Hjällbo medan vi följer hennes väg ut i vuxenlivet vänder vi på perspektiven och ställer fördomarna på huvudet. Sagal är elitboxare, troende muslim och synnerligen begåvad på alla möjliga områden. Hennes reflektioner över sin identitet och sin stadsdels bakgrund och situation, känns relevanta och intressanta.
I materialet vi filmar finns bildmässig dramatik i form av Sagals kamp för sin plats i boxningslandlaget.
Självfallet blir vår roll som producenter annorlunda i detta projekt. Vi lägger mycket tid på att gemensamt ta fram uppslag till scener, handleder henne i skrivande och agerande framför kameran.
Filmen kommer att bygga på Sagals tankar, formuleringar och drömmar.
Visionen är ett originellt, snyggt och spännande inlägg i den fråga som är den stora utmaningen för i stort sett alla Västeuropas storstäder. Överallt finns förorter som utvecklats på samma sätt som Hjällbo. Ambitionen är därför att filmen ska vara av intresse även för TV-kanaler i åtminstone Skandinavien och Tyskland. Via Bibliotekstjänst räknar vi med ett stort intresse från läromedelsmarknaden för DVD-utgåvan av filmen.

SAGALS VISION:

Jag är tjej men även boxare. Jag är från Hjällbo och läkarstudent. Jag är svensk med somalisk bakgrund och bor i Rumänien.

 

Att göra den här filmen är mitt sätt att försöka att ändra människors syn på kultur och bakgrund och att visa att alla i grund och botten är ganska lika, oavsett vilken kultur, land eller religion vi kommer från.

Jag vill också beskriva den skada man gör genom att ha fördomar. Mycket är inte alltid som man tror. Jag har ibland hört människor prata om platsen jag kommer ifrån på ett sätt som får mig att undra om det ens är samma plats de pratar om. Eller andra prata om muslimska kvinnor och hur de har det på ett sätt som inte alls stämmer.

När många först träffar mig skulle de förmodligen aldrig gissa att jag är en läkarstudent och boxare som bor i Rumänien.

Mitt mål med filmen Europas Brasilia är att alla ska kunna relatera till den på det ena eller andra sättet.

Jag vill att det ska bli en film som kan förändra folks tankesätt eller bara skapa lite mer förståelse.

Jag vill också att folk ska se min resa genom åren, hur jag gillar att utmana mig själv och se vart det leder. Jag tycker det är en väldigt bra egenskap och skulle vilja smitta av det till andra. Filmen betyder väldigt mycket för mig, arbetet med den får mig att inse hur jag ändrats enormt på så kort tid, den chansen skulle jag aldrig haft om jag inte gett mig in i detta projekt.

Sagal Adan Husseini

Iasi, Romania 2015