EUROPAS BRASILIA

I bostadsbristens sextiotal drabbades stadsplanerarna i Göteborg av storhetsvansinne. Stadens industrier expanderade i rekordfart och det talades om att staden skulle växa om Stockholm och bli ett centrum i Norden. Hjällbo byggdes 1968 och var en mönsterförort, invånarnas liv hade planerats in i minsta vardagsbestyr. Ute i världen imponerades man av svenskarnas ambitiösa samhällsplanering. I […]

EUROPAS BRASILIA: SAGALS VISION

Jag är tjej men även boxare. Jag är från Hjällbo och läkarstudent. Jag är svensk med somalisk bakgrund och bor i Rumänien. Att göra den här filmen är mitt sätt att försöka att ändra människors syn på kultur och bakgrund och att visa att alla i grund och botten är ganska lika, oavsett vilken kultur, […]